VĮ Rokiškio miškų urėdijos istorinių ir geografinių sąlygų bei miško išteklių charakteristikų apžvalga – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

VĮ Rokiškio miškų urėdijos istorinių ir geografinių sąlygų bei miško išteklių charakteristikų apžvalga

Rokiškio miškų urėdija susikūrė 1920 metais. Tuo metu Rokiškio miškų urėdijai priklausė ir žymi dalis dabartinės Kupiškio miškų urėdijos miškų. 1944 metais buvusios urėdijos ribose organizuotas Rokiškio miško pramonės ūkis. Bendras jo plotas siekė 45 tūkst. ha. Nuo 1958 metų Rokiškio miškų ūkis buvo keletą kartų reorganizuojamas, keitėsi jo pavadinimas. 1990 metais urėdija tapo atskiru ūkiniu vienetu ir pavadinta Rokiškio miškų urėdija.
      Šiuo metu VĮ Rokiškio miškų urėdijos administruojami miškai yra Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Rokiškio miškai turi ypatingą svarbą saugant vertingas ekosistemas ir biotopus. Valstybės saugomoms teritorijoms priskirta 9,2 proc. valstybinės reikšmės miškų. Tai Sartų regioninis parkas, Suvainiškio, Notigalės ir Petriošiškio telmologiniai draustiniai, Junkūnų geomorfologinis, Kumpuolio hidrografinis draustinis. 2002 – 2004 m. Lietuvos ir Švedijos Kertinių miško buveinių inventorizacijos Lietuvoje bandomojo projekto metu VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškuose inventorizuota 355 ha kertinių miško buveinių. Šiuo metu Natura 2000 projekto metu išskirtų saugomų teritorijų plotų pagrindu 2009 m. balandžio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 (sąrašas papildytas 2009 m. lapkričio 3 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-654) patvirtintose vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,  steigiamos Europos Bendrijos svarbos naujis saugomos teritorijos. Preliminariais duomenimis tokios teritorijos VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškuose užima 1,2 tūkst. ha ploto. Valstybinės reikšmės miškai pagal miškų grupes pasiskirsto taip: I miškų grupės – 0,4 proc., II miškų grupės – 8,2 proc., III miškų grupės – 4,0 proc., IV miškų grupės – 87,4 proc..
      Pagal fizinį-geografinį Lietuvos rajonavimą VĮ Rokiškio miškų urėdija patenka į vakarų aukštaičių plynaukštės šiaurinę dalį. Kadangi rajonas yra daugiausia Šventosios upės baseine, jis dar vadinamas Šventosios plynaukšte. Reljefas – daugiausia lėkštai kalvotas arba tik banguotas, žymus rytinės dalies teritorijos ežeringumas. Rokiškio rajone yra 22 valstybinės reikšmės ežerai 2176 ha bendro ploto. Didžiausias iš jų – Sartų – 1135 ha ploto.
      Pagal derlingumą dirvožemiai pasiskirsto taip: nederlingi – 30 proc., derlingi – 54 proc., labai derlingi – 16 proc.. Pagal drėgnumą – normalaus drėgnumo, laikinai užmirkę ir pelkiniai bei užmirkę pasiskirsto tolygiai – po 1/3 ploto.
      Pagal vyraujančias medžių rūšis VĮ Rokiškio miškų urėdijos administruojamuose miškuose didžiausią dalį sudaro eglynai – 36,4 proc., antroje vietoje pagal užimamą plotą yra pušynai – 32,3 proc., trečioje – beržynai – 20,2 proc. Juodalksnynai sudaro 5,7 proc., drebulynai – 2,8 proc., uosynai – 0,3 proc., ąžuolynai – 0,3 proc., klevynai ir guobynai – 0,1 proc., baltalksnynai – 1,4 proc., liepynai – 0,4 proc.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas