Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama

2016 metais stichinės nelaimės pažeidė 8,2 ha ploto Valstybės įmonės Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų. Norėdama pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo, skirto kaimo plėtrai, investicijomis, VĮ Rokiškio miškų urėdija 2017 metų balandžio 14 d. sudarė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paramos lėšos skirtos įgyvendinti projektą pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Rokiškio miškų urėdijos teisių perėmėja – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija vykdo projektą „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas“, projektas apima priemonę „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas“.

Paramos tikimasi sulaukti, atkūrus vėjo suniokotus bei ligų pažeistus medynus Kamajų Obelių, Pandėlio girininkijose: 4,4 ha plote bus pasodinti paprastosios eglės, 0,9 ha plote – karpotojo beržo, 2,4 ha – juodalksnio, 0,5 ha – mažalapės liepos želdiniai.

Projekto tikslai: a) aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; b) neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – atkurtos, išsaugotos ir pagerintos stichinės nelaimės pažeistos nuo miškininkystės priklausančios ekosistemos.

Atlikus sutartyje numatytus darbus, VĮ Valstybinei miškų urėdijai bus kompensuotos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo išlaidos: 85 proc. lėšų projekto įgyvendinimui bus skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. VĮ Valstybinė miškų urėdija tikisi sulaukti 14377 eurų paramos, kuri numatyta paramos sutartyje.

Svari finansinė pagalba skatina vykdyti panašaus pobūdžio projektus, juk miškai – visų mūsų bendras turtas ir priemonės, padedančios juos gausinti ir puoselėti yra priimtinos ir sveikintinos.

Informaciją parengė Kastytis Kuodis

Spausdinti

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas