Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama

2017-08-17

2015 metais stichinės nelaimės pažeidė 6,5 ha ploto VĮ Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų. Norėdama pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo, skirto kaimo plėtrai, investicijomis, VĮ Rokiškio miškų urėdija 2016 m. kovo 24 dieną sudarė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paramos lėšos skirtos įgyvendinti projektą pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Rokiškio miškų urėdija vykdo projektą „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas“, projektas apima priemonę „Stichinės nelaimės pažeistų miškų atkūrimas VĮ Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miškuose“.

Paramos tikimasi sulaukti, atkūrus vėjo suniokotus bei ligų pažeistus medynus Obelių, Pandėlio, Rokiškio ir Sėlynės girininkijose: 4,1 ha plote bus pasodinti eglės, 1,9 ha plote – juodalksnio, 0,5 ha plote mišrūs mažalapės liepos su paprastuoju ąžuolu želdiniai.

Projekto tikslai: a) aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; b) neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – atkurtos, išsaugotos ir pagerintos stichinės nelaimės pažeistos nuo miškininkystės priklausančios ekosistemos.

Atlikus sutartyje numatytus darbus, VĮ Rokiškio miškų urėdijai bus kompensuotos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo išlaidos: 85 proc. lėšų projekto įgyvendinimui bus skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, o 15 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Miškų urėdija tikisi sulaukti 10741 euro paramos, kuri numatyta paramos sutartyje.

Svari finansinė pagalba skatina vykdyti panašaus pobūdžio projektus, juk miškai – visų mūsų bendras turtas ir priemonės, padedančios juos gausinti ir puoselėti yra priimtinos ir sveikintinos.

Informaciją parengė Kastytis Kuodis

Spausdinti

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas