Komisijos ir darbo grupės – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Komisijos ir darbo grupės

Miškų urėdijos valdyba:

Sudaroma Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos iš 5 narių. Miškų urėdijos valdybos nariais gali būti Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojai ir miškų urėdijos vadovas. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos. Į miškų urėdijos valdybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, neturintys balsavimo teisės.

Valdyba:

nustato miškų urėdijos struktūrą;

pritaria miškų urėdijos darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms;

nustato miškų urėdijos veiklos rodiklius;

pritaria miškų urėdijos metinės finansinės atskaitomybės projektui bei miškų urėdijos paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus;

derina miškų urėdijos reorganizavimo sąlygas;

vykdo kitas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių valdybos narių. Valdybos nariais paskirti valstybės tarnautojai balsuoja pagal Generalinės miškų urėdijos duotą įgaliojimą.

Viešųjų pirkimų komisija:

Sudaroma miškų urėdo įsakymu.

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin. 1996, Nr. 84-2000).

Komisija vykdo miškų urėdijos darbų, prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus.

 

Komisija nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimui aukcionuose organizuoti ir vykdyti:

Sudaroma miškų urėdo įsakymu.

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 54-1492), nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka (Žin., 2001, Nr. 41-1428).

Komisija organizuoja ir vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti miškų urėdijos valdomo valstybės turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus.

Turto užpajamavimo, perdavimo, nurašymo ir sunaikinimo komisija:

Sudaroma miškų urėdo įsakymu.

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 54-1492).

Komisija organizuoja miškų urėdijos naudojamo valstybės turto užpajamavimą ir perdavimą, o taip pat nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti miškų urėdijos valdomo valstybės turto nurašymą ir sunaikinimą.

 

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas