Saugomos teritorijos – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Saugomos teritorijos

Pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį visi Lietuvos miškai skirstomi į keturias grupes: rezervatiniai, specialios paskirties, apsauginiai ir ūkiniai (Miškų įstatymo 3 straipsnis).

      Nepriklausomai nuo miškų grupių kategorijos, saugant ir gausinant miškų biologinę įvairovę ir vertingas miškų ekosistemas,  VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškuose yra inventorizuota ir saugoma 362 ha kertinių miško buveinių (plačiau…), išskirti potencialių kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai (5 proc. visų urėdijos prižiūrimų miškų). Šiuose miškuose nevykdoma jokia ūkinė veikla. Šiuo metu Natura 2000 projekto metu išskirtų saugomų teritorijų plotų pagrindu 2009 m. balandžio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 patvirtintose vietovėse (sąrašas papildytas 2009 m. lapkričio 3 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-654), atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,  steigiamos Europos Bendrijos svarbos Buveinių apsaugai svarbių teritorijų saugomos teritorijos (1,2 tūkst. ha plotas).

      Vertingose ekosistemų, hidrografiniu, geologiniu, istoriniu ir kitais požiūriais teritorijose, apimant visas toje toritorijoje esančias miškų grupes, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais įsteigtos konservacinio prioriteto (Suvainiškio, Petriošiškio ir Notigalės telmologiniai draustiniai) bei kompleksinės saugomos teritorijos (Sartų regioninnis parkas). Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos vadinamos ypač saugomomis teritorijomis. Šiuo metu ypač saugomų teritorijų sistema VĮ Rokiškio miškų urėdijoje užima 6,2 proc. miškų ploto. Ūkinę veiklą šiose teritorijose reglamentuoja bendri ir individualūs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti šių teritorijų nuostatai, zonavimo ir apsaugos reglamentai.

      Projektuojant ir vykdant bet kokią ūkinę veiklą visuose VĮ Rokiškio miškų urėdijos valdomuose miškuose atsižvelgiama ir į ne tik saugomose teritorijose aptinkamas retų ir saugomų augalų rūšių radvietes, gyvūnų ir paukščių rūšių veisimosi ir perėjimo teritorijas, sudarant palankias sąlygas jų išlikimui ir dauginimuisi. Miško ūkinės priemonės projektuojamos ir vykdomos siekiant išlaikyti ir gausinti esamą miškų biologinę įvairovę: atkuriant ir įveisiant miškus daugiau sodinama lapuočių medžių rūšių, sodinami nektaringieji augalai, stengiamasi maksimaliai išnaudoti savaimines, natūralias miškų atsiželdymo galimybes. Miško kirtimais stengiamasi kuo mažiau pažeisti egzistuojančias ekosistemas: didinamas neplynų kirtimų kiekis plynų kirtimų sąskaita, visų kirtimų metu paliekama negyvos medienos specifinėms samanų, grybų, vabzdžių ir kitoms tik joje galinčioms egzistuoti rūšims. Panašią specifinę egzistavimo nišą turinčioms rūšims bei kraštovaizdžiui formuoti jau ugdomųjų kirtimų metu parenkami pavieniai medžiai, kurie paliekami augti ir po plynų bei neplynų pagrindinių kirtimų iki visiško jų sunykimo.

      Visi VĮ Rokiškio miškų urėdijoje miško ruošos darbus dirbantys rangovai ir darbininkai periodiškai supažindinami su miškų biologinės įvairovės išsaugojimo, jos gausinimo ir apsaugos reikalavimais bei naujovėmis, nuolat šioje srityje kvalifikaciją kelia ir patys miškininkai, supratingumo ir pagalbos tikimės ir iš miško lankytojų bei gamtininkų. Ar žinote…

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas