Pučiamas korupcijos skandalo burbulas dėl antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų sprogo – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Pučiamas korupcijos skandalo burbulas dėl antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų sprogo

2016-04-06

juodalksnisVĮ Zarasų miškų urėdija, pasinaudodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2011-2012 metais įdiegė antžeminę automatinę miško gaisrų stebėjimo sistemą. Jos pagalba stebimi miškai visoje urėdijos teritorijoje, taip pat dalyje besiribojančių kaimyninių Ignalinos ir Utenos urėdijų miškų. Sistemos paskirtis, fiksuoti miško gaisrus ankstyvoje stadijoje ir perduoti informaciją į centrinį budėjimo postą. Gavę informaciją čia dirbantys operatoriai ją apdoroja ir priima reikiamus sprendimus, siunčia ugniagesių pajėgas ar perduoda signalus gretimų urėdijų specialistams. Atrodo viskas suprantama ir elementaru, tereikia tik džiaugtis. Tikiuosi, kad ateityje taip ir bus.
Kodėl prakalbau apie „šviesią“ ateitį, juk Sistema veikia jau daugiau nei 3 metus. Ogi dėl psichologinio spaudimo ir diskomforto, kaltinimų korupcija ir neūkiškumu, įsigyjant ir diegiant antžeminę automatinę miško gaisrų stebėjimo sistemą. Stiprindama bendrąją valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos būklę, dar 2010 metais Generalinė miškų urėdija priėmė sprendimą įdiegti antžemines automatines miško gaisrų stebėjimo sistemas 24 šalies urėdijose ir Kuršių Nerijos nacionaliniame parke. Urėdijos pasirinktos įvertinus gamtinį miškų degumą. Didelės apimties projektą galima buvo įgyvendinti tik pasinaudojant Europos Sąjungos parama. Taigi, įvykdytas viešųjų pirkimų konkursas, paskelbtas nugalėtojas, visos procedūros atliktos laikantis galiojančių įstatymų. Kiekvienas projekte dalyvaujantis ūkio subjektas pasirašė atskirą projekto įgyvendinimo sutartį su konkuso, darbams atlikti, laimėtoju. Pasirašytos Paramos sutartys su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos skyrimo įgyvendinus visas privalomas užduotis. Neteko girdėti, kad bent vienoje urėdijoje ar Kuršių Nerijos nacionaliniame parke būtų kilę esminių nesklandumų, įdiegiant priešgaisrines stebėjimo sistemas. Apie tai liudijo Viešųjų pirkimų tarnybos išvados, darbų priėmimo aktai, nepriklausomų techninės priežiūros specialistų išvados, Nacionalinės mokėjimų agentūros patikros vietose ir, kaip patvirtinimas apie skaidriai įgyvendintus projektus, išmokėtos paramos lėšos. Atrodytų, belieka tik pasidžiaugti, bet…
VĮ Zarasų miškų urėdija Antžeminę automatinę miško gaisrų stebėjimo sistemą diegė viena iš paskutiniųjų. Keblumų nekilo, projektas įgyvendintas laiku, nepažeisti jokie Paramos sutartyje numatyti reikalavimai ar įgyvendinimo terminai. Išmokėtos paramos lėšos, urėdija sumokėjo jai privalomą 20 procentų investicijų dalį. 2012 metų pabaigoje Sistema pradėjo vykdyti jai numatytas funkcijas pilna apimtimi. Ir tada sulaukėme nemalonios staigmenos. Lietuvos dienraščiuose, televizijoje ėmė šmėžuoti informacija apie neva neskaidriai įvykdytą Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimą šalyje ir pernelyg didelę investicijų sumą šiam projektui įgyvendinti. Visuomenei buvo peršama nuomonė apie galimą korupcijos skandalą neskaidriai panaudojant Europos Sąjungos skiriamas lėšas. Viešųjų pirkimų tarnyba metė korupcijos šešėlį visai miškininkų bendruomenei ir pasitelkusi FNTT pareigūnus inicijavo Antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų patikrinimą, Zarasų ir Ignalinos urėdijose ankstyvą 2013 metų pavasarį. Kad įvykdyti šį Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus inicijuojamą uolumą Zarasų ir Ignalinos miškų urėdijos turėjo mesti darbus, sutelkti žmones, organizuoti laužų deginimą. Miškuose tuo metu buvo gili sniego danga, miško gaisrams kilti palankus laikotarpis neprasidėjęs, gaisrų stebėjimo Sistema neįjungta. Jokie urėdijos argumentai, dėl forsuojamų įvykių, Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų neveikė. Jautėme, kad Tarnybos specialistams duota užduotis ką nors išknisti, pasėti įtarimus, sukelti abejones dėl projekto įgyvendinimo skaidrumo. Tą jie uoliai vykdė, vėliau paskelbė išvadas apie galimai nupirktą įrangą, neatitinkančią sutartyje numatytosios. Vėl nusirito informacijos, juodinančios miškininkus, banga. Nebuvo kitos išeities, teko gintis, samdyti Kauno technologijos universiteto nepriklausomus ekspertus, mokslininkus, galėsiančius patvirtinti ar paneigti skleidžiamą dezinformaciją. KTU mokslininkų išvados buvo palankios tiek Zarasų tiek ir Ignalinos urėdijoms. Nežiūrint to, Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai siūlymą dėl nutarimo priėmimo, įpareigojančio urėdijas grąžinti 25 procentus išmokėtų paramos lėšų. Ministerija NMA siūlymą patenkino ir Zarasų miškų urėdija gavo pranešimą apie skolą, kurią privalu gražinti. Su tuo susitaikyti negalėjome, nesijautėme ką nors pažeidę ar prasikaltę. Mūsų paklusimas būtų sudavęs urėdijai stiprų finansinį smūgį, be to būtume pripažinę savo kaltumą. Paradoksas, bet visuomenės akyse būtume pasmerkti, tarytum be kaltės apkaltinti. Ne paslaptis, tapome savotišku lakmuso popierėliu kitoms urėdijoms. Mūsų nesėkmės atveju analogiškų įvykių grandinė būtų nusiritusi per visas urėdijas. Juk įranga visose urėdijose ir Kuršių Nerijos nacionaliniame parke identiška, tiekėjas ir montuotojas tas pats. Teko samdyti teisininkus ir ginti garbę bei orumą teismuose. O tai papildomos išlaidos, nerimo dienos ir viltis, kad tiesa turi nugalėti.
Vykstantis teismų maratonas tęsėsi ilgiau nei metus. Detalių, teisminių ginčų neaprašinėsiu. Galiu tik pasidžiaugti, kad visi teismų sprendimai buvo palankūs urėdijai. Po Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, palankaus urėdijai, sekė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir LR Žemės ūkio ministerijos apeliaciniai skundai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Ėjo ilgi laukimo ir bylos narpiojimo teisme mėnesiai. Ir štai, urėdijai džiugi žinia. 2016 metų vasario 25 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus nutarė juos atmesti kaip nepagrįstus ir palikti galioti pirmos instancijos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 metų gegužės 27 d. nutarimą. Pagaliau galime lengviau atsikvėpti ir pasidžiaugti, kad šis incidentas baigtas, manau kartą ir visiems laikams. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis neskundžiama. Tik kas atsakys už sugaištą laiką, be reikalo išleistas lėšas, ištampytus nervus?

VĮ Zarasų miškų urėdijos miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius G. Tumėnas

Informacijos šaltinis: Zarasų miškų urėdija

Spausdinti

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas