Miškų išskirtinumas – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Miškų išskirtinumas

Centrinėje Europoje, o taip pat ir Lietuvoje, daliai miškuose gyvenančių organizmų rūšių gresia pavojus išnykti,  nes nyksta joms reikalingos gyvenamosios vietos: seni ir džiūstantys įvairių rūšių medžiai, įvairaus stambumo, amžiaus, apšviestumo, skirtingų rūšių medžių medienos liekanos (stovintys nudžiūvę medžiai, virtuoliai, stuobriai ir kt.) ir pan.
      Miško pramonės produktai ir miško gėrybės turi ypatingai didelę socialinę ir ekonominę reikšmę Lietuvai. Pastaraisiais metais miškų sektoriaus reikšmė nuolat augo, o jo įnašas kasmet siekė 2,6–3 % Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos miškų valdymo institucijos prisiėmė vykdyti įsipareigojimus, kurie suformuluoti Helsinkio proceso dokumentuose, Europos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės strategijoje, ES Buvenių direktyvoje, Natura 2000 saugomų teritorijų tinklo kūrimo dokumentuose, 21-ojo amžiaus darbotvarkėje Baltijos jūros regionui, kituose tarptautiniuose teisės aktuose.  Biologinės įvairovės palaikymas ir didinimas yra svarbi subalansuoto miškų ūkio plėtros Lietuvoje dalis.
      Suprasdami miško reikšmę ne tik kaip gamtinių išteklių poreikio žmonijai tenkinimo šaltinį, bet ir tuo pačiu biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo svarbą, nepamirštant miško ekonominės ir socialinių funkcijų, 2002 m. birželio 17 d. VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu Nr. 20 “Dėl FSC® (FSC®-C013159) miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų laikymosi”, VĮ Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų tvarkymą ir jų išteklių naudojimą organizuojame ir vykdome laikydamiesi FSC miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų. Kad šių sąlygų laikomasi patvirtino ir 2004 metais VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų sertifikavimą atlikusi Danijos kompanija NEPCon: VĮ Rokiškio miškų urėdijai suteiktas FSC sertifikatas. Resertifikavimo auditą 2010 metais atlikusi UAB “NEPCon LT” šio sertifikato galiojimą pratęsė dar penkiems metams – iki 2015 metų vasario 7 d. (sertifikato registracijos kodas – RA-FM/COC-001426). Sertifikuotų miškų plotas – 20890 ha.
      VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškai išsiskiria ir saugomų teritorijų įvairove (Sartų regioninis parkas, įvairūs draustiniai, kertinės miško buveinės, Natura 2000 ir Europos Bendrijos svarbos Buveinių apsaugai svarbios teritorijos) bei visuose miškuose, formuojant produktyvius medynus, išsaugota gana didele miškų biologine įvairove. Tai ir į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti bei Europos Bendrijos svarbos augalai (Statusis atgiris – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius; Meškinis česnakas – Allium ursinum L.; Baltijinė gegūnė – Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.; Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.; Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.), samanos (Plunksninė pliusnė – Neckera pennata Hedw.; Melsvoji balzganė Leucobryum glaucum; Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray; Pūkuotoji apuokė –Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.), kerpės (Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), grybai (Skaisčioji raudonpintė –Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk; Geastrum (žvaigždinas) genties grybai), paukščiai (Juodasis gandras – Ciconia nigra L.; Jūrinis erelis –Haliaeetus albicilla L.; Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm), žvėrys (Lūšis – Lynx lynx L.).

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas