Medienos ruoša – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Medienos ruoša

Per metus Rokiškio miškų urėdijos miškuose iškertama  75 – 85 tūkst. kietmetrių medienos. Mediena ruošiama kirtavietėse, medžių pjovimui bei šakų genėjimui naudojant motopjūklus ir kirtimo mašinas.  Iš kirtaviečių pagaminti sortimentai išvežami medvežėmis. Apie  70 proc. visų biržių iškerta  rangovai. Šiems darbams atlikti kasmet skelbiami konkursai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Laimi rangovai pasiūlę mažiausius medienos ruošos įkainius. Medienos ruošos paslaugas teikiantys rangovai privalo laikytis miškų sertifikavimo reikalavimų, tai yra užtikrinti darbų saugą, atliekant medienos ruošos darbus, laikytis gamtosauginių reikalavimų. Eksploatuojant medienos ruošos techniką privaloma naudoti bioalyvas, turėti ir naudoti priemones užtikrinančias, kad naudojami naftos produktai nepatektų į aplinką. Medienos ruošos darbus privalu atlikti taip, kad būtų užtikrintas numatytų išsaugoti paliekamų bioivairovei medžių, bei negyvosios medienos kiekis.


MIŠKŲ URĖDIJA KREIPIASI Į VISUS MIŠKO KIRTIMO IR RUOŠOS DARBŲ RANGOVUS

Siekiant išvengti darbuotojų nelaimingų atsitikimų vykdant miško kirtimo ruošos darbus ir padidinti darbdavių dėmesį Rokiškio miškų urėdija kreipiasi į rangovus dėl darbuotojų saugos vykdant medienos ruošos darbus. Vykdant miško kirtimo ir ruošos darbus per pastaruosius ketverius metus žuvo 11 darbuotojų. Sunkių sužaloji neišvengė 8 darbuotojai. Lyginant 2015 metus ir 2016 metų pirmus tris ketvirčius sunkių nelaimingų atsitikimų miško kirtimo ir ruošos darbų sektoriuje ženkliai padaugėjo. Tai rodo, kad Lietuvos miškininkystės sektoriaus darbdaviai nepilnai ir nepakankamai kompetentingai įgyvendina privalomas saugaus darbų organizavimo priemones kertant miškus ir vykdant susijusius darbus tiek ruošiant darbo vietas, tiek užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi darbų metu. Darytina išvada, kad darbdaviai teisines pareigas vykdydami darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus kontrolės procedūras atlieka nepatankinamai. Darbuotojai, savo ruožtu, nesilaiko saugos reikalavimų numatytų pagal technologinius aprašymus, taisykles ir instrukcijas, pažeidinėja darbo ir techninės saugos drausmę. Per pastaruosius kelerius metus įvykusių nelaimingų atsitikimų dažniausia priežastis traumuojanti miško kirtėjus  buvo griūvantys ( virstantys, krentantys ) medžiai ar šakos. Kurdamas saugesnes darbo vietas miškų kirtavietėse darbdavys turi eliminuoti ( arba sumažinti) galimus pavojus ir jų sukeliamas rizikas darbuotojų gyvybei ir kitokiam sveikatos pakenkimui. Darbdavys privalo darbus biržėje organizuoti tik esant patvirtintai biržės technologinei eksploatacinei kortelei ir turėdamas atitinkamaus raštiškus nurodymus miško ruošai. Atsižvelgiant į tai, kad daugumos nelaimingų atsitikimų priežastys vykdant miško kirtimo ir susijusius darbus, iš esmės yra analogiškos pagal veiksnius ir aplinkybes, siūloma tiek darbuotojų mokymo metu, tiek darbų vadovams instruktuojant biržėje prieš pat pradedant darbus aptarti su darbuotojais klaidas, kurios buvo ansktesnių nelaimingų atsitikimų darbe metu. Padidintą dėmesį darbdavys turi skirti darbuotojams, kurie dėl įgūdžių stokos ( jauni darbuotojai; taip pat tie, kurių stažas įmonėje iki 1 metų; ilgesnį laiką neatlikusieji miško kirtimo darbų ), kaip rodo praktika, daugiau nei dvigubai dažniau (68,4 proc.) patiria mirtinas traumas. Siekiant efektyvesnio darbuotojų žinių ir įgūdžių darbų saugos srityse formavimo, siūloma bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuoti miško kirtėjų žinių patikrinimus pagal VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus parengtą ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą momentinės apklausos testą. (www.vdi.lt)

Norėdami atsisiųsti testą spauskite šią nuorodą: TESTAS


Informacija apie medienos ruošos įkainius.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas