Dėl darbuotojų apdovanojimų – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Dėl darbuotojų apdovanojimų

2017-12-27

VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas 2017 gruodžio 14 dieną Generalinei miškų urėdijai išsiuntė teikimus.

DĖL DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMO

„Auksinio ąžuolo lapo“ medaliu ar pasižymėjimo ženklu „ Už nepriekaištingą tarnybą“.

Siūlau apdovanoti VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškininkystės specialistus, vyriausiąjį buhalterį, medžioklės plotų prižiūrėtoją ir miško darbininkus už ilgametį, nepriekaištingą darbą, pareigingumą ir kompetenciją:

Vyriausiąjį miškininką Julių Adamonį (g. 1971-04-27; LŽŪA 1994 m., miškų ūkio inži­nierius; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1995-10-25, vyr. miškininko pareigose – nuo 2012-04-26); Lietuvos Miškininkų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas, LR Seimo Ap­linkos apsaugos komiteto pirmininko padėka už brandų ir prasmingą darbą krašto miškams bei nuolatinį tobulėjimą profesinėje veikloje 2010 m.; LMS prezidento padėka už aktyvų dalyvavi­mą LMS veikloje 2014 m.);

Vyriausiąją buhalterę Daivą Andriūnienę (g.1975-11-03; Vilniaus universitetas 2011 m.; ekonomistė; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 2006-01-09, vyriausioji buhalterė nuo 2012-04-02);

Kamajų girininkijos eigulį Viačeslavą Baranovskį (g. 1974-06-18, Kauno miškų ir aplin­kos inžinerijos kolegija 2004 m., miškų ūkio inžinierius; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdi­joje – nuo 1995-07-17;

Obelių girininkijos eigulį Mindaugą Čapliką (g. 1957-07-12, LŽŪA 1981 m., inžinierius žemėtvarkininkas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2009 m., miškų ūkio inžinierius; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1981-11-16);

Medžioklės plotų prižiūrėtoją Juozą Davainį (g. 1955-06-16; Vilniaus statybos techniku­mas 1985 m.; pastatų santechninių įrengimų specialistas; tarptautinės medžioklės ir medžiojamo­sios faunos tarybos suteikta medžioklės trofėjų eksperto kvalifikacija 2002 m.; UAB „Žmonių sauga darbe” kasybos ir karjerų eksploatavimo darbų vadovas 2013 m.; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje-nuo 1991-08-15);

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierių Kastytį Kuodį (g. 1974-05-27; Lietuvos žemės ūkio universitetas 1996 m., miškotyros magistras, Mykolo Riomerio universitetas 2005 m., teisės bakalauras; Rokiškio r. Jaunųjų miško bičiulių veiklos koordinatorius; darbo stažas V| Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1998-01-05);

Miškotvarkos inžinierių Edmundą Lašą (g. 1974-05-16, Lietuvos Žemės ūkio universite­tas 1997 m., miškų ūkio inžinierius, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM matininkų kursai 2014 m., darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1997-09-08);

Medelyno meistrę Jūratę Razmienę (g. 1960-08-11, Lietuvos žemės ūkio universitetas) 1979 m., miškų ūkio inžinierė; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1984-05-01).

Buhalterę Laimą Adamonienę (Šiaulių universitetas 1994 m., pedagogas ., Šiaulių univer­sitetas, anglų kalbos studijų programa 2006 m.; Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, miškininkystės profesinis bakalauras 2015 m., Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mo­kykla 2016 m., apskaitininkas-kasininkas; darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje — nuo 2014-j 10-24.

Sėlynės girininkijos miško darbininką Vidmantą Petrylą (g. 1955-05-27, 1984-2000 m. dirbo Sėlynės girininkijos eiguliu, darbo stažas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje – nuo 1984-07-16).

Šie darbuotojai nesutiko su darbo santykiu tęsimu pas verslo perėmėją.

 

Miškų urėdas nuoširdžiai dėkoja visam Rokiškio miškų urėdijos darbuotojų kolektyvui už kartu nuveiktus prasmingus darbus, už nuoširdumą ir vieningumą.

Su artėjančiais Naujaisiais 2018 metais

Miškų urėdas  Benjaminas Sakalauskas

Spausdinti

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Vertimas (Translate):

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas