Bendrieji ūkininkavimo miškuose tikslai ir prioritetai – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Bendrieji ūkininkavimo miškuose tikslai ir prioritetai

Svarbiausi miškų urėdijos ūkinės veiklos tikslai yra šie:

bendrieji:

* miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;

* visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą;

* pažangiausių šalies bei užsienio technologijų ir techninių priemonių bei miškų mokslo paiekimų diegimas į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę.

ekonominiai:

* racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas;

* miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miško auginimo sąnaudų mažinimas.

gamtosauginiai ir ekologiniai:

  * miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas;

* biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanotarinės ir priešgaisinės apsaugos gerinimas;

* ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal teritorijų tikslus bei uždavinius.

socialiniai:

* visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygmenyje;

* visuomenės dalyvavimas svarbiausių miškų ūkio klausimų sprendime;

* miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas.

      Kiekviena miškų urėdija tvarko skirtingus miškus ir ūkininkauja skirtingomis sąlygomis, todėl skiriasi ir atskirų urėdijų konkretūs ūkinės veiklos tikslai ir prioritetai.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Vertimas (Translate):

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas