Bendrieji ūkininkavimo miškuose tikslai ir prioritetai – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Bendrieji ūkininkavimo miškuose tikslai ir prioritetai

Svarbiausi miškų urėdijos ūkinės veiklos tikslai yra šie:

bendrieji:

* miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;

* visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą;

* pažangiausių šalies bei užsienio technologijų ir techninių priemonių bei miškų mokslo paiekimų diegimas į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę.

ekonominiai:

* racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas;

* miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miško auginimo sąnaudų mažinimas.

gamtosauginiai ir ekologiniai:

  * miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas;

* biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanotarinės ir priešgaisinės apsaugos gerinimas;

* ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal teritorijų tikslus bei uždavinius.

socialiniai:

* visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygmenyje;

* visuomenės dalyvavimas svarbiausių miškų ūkio klausimų sprendime;

* miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas.

      Kiekviena miškų urėdija tvarko skirtingus miškus ir ūkininkauja skirtingomis sąlygomis, todėl skiriasi ir atskirų urėdijų konkretūs ūkinės veiklos tikslai ir prioritetai.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas