BAST – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

BAST

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84- 2353; 2002, Nr. 20-766), 6.32 ir 11.5 punktais bei įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nuostatas (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/203), 2009 metų balandžio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 “Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai patvirtinimo” (sąrašas papildytas 2009 m. lapkričio 3 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-654), patvirtino vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai. VĮ Rokiškio miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose patvirtintos šios teritorijos:

Vietovės pavadinimas

Plotas, ha

Savivaldybės pavadinimas

Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė

Preliminarus buveinių plotas, ha

Dusetų giria

656

Rokiškio r.

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai

40.0

7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais

1.0

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

102.0

9080, Pelkėti lapuočių miškai

75.0

91D0, Pelkiniai miškai

20.0

Dvilapis purvuolis,
didysis auksinukas,
raudonpilvė kūmutė

Gaidžiabalės samanynė

172

Rokiškio r.

7110, Aktyvios aukštapelkės

110.0

Konstantinavos pelkė

82

Rokiškio r.

7120, Degradavusios aukštapelkės

82.0

Petriošiškio pelkė

71

Rokiškio r.

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai

12.2

9080, Pelkėti lapuočių miškai

6.1

91D0, Pelkiniai miškai

73.1

      2005 m. lapkričio 14 d. VĮ Rokiškio kiškų urėdijos miškų urėdo įsakymu Nr. B4-74 Petriošiškio ir Konstantinavos pelkių valstybinės reikšmės miškai priskirti Pavyzdinių kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotams. Šiuose plotuose jokia ūkinė veikla nevykdoma, ekosistemas paliekant formuotis natūraliai. Visuose šių teritorijų miškuose ūkinę veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.

Informacija atnaujinta 2017-02-08

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas