Atmintinė retoms ir nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims bei miško ekosistemoms išsaugoti – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Atmintinė retoms ir nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims bei miško ekosistemoms išsaugoti

Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija

ATMINTINĖ

retoms ir nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims

bei miško ekosistemoms išsaugoti

Kaip elgtis, radus miške neįprastą radinį (stambų lizdą, retą ar neatpažįstamą, bet įtariant reta gyvūnų ar augalų rūšį)?

 

Miško rangovai privalo:

1.     nedelsiant nutraukti toje teritorijoje vykdomus miško ūkinius darbus ir apie radinį pranešti tos girininkijos girininkui (eiguliui) ir (arba) urėdijos pareigūnams;

2.     netrikdyti aptikto gyvūno, augalo neskinti ir nenaikinti jo radimvietes, neardyti lizdo;

3.     anksčiau pradėtus darbus tęsti tik gavus vadovaujančio girininkijos ar urėdijos darbuotojo leidimą, vadovaujantis jo nurodymais.

 

Iš miško lankytojų, gamtininkų ir ekspertų tikimės, kad:

1.     aptikto gyvūno netrikdysite, augalo neskinsite ir nenaikinsite jo radimvietes, neardysite lizdo;

2.     pagal galimybes ir kiek galint operatyviau apie radinį pranešite tos girininkijos girininkui (eiguliui) ir (arba) urėdijos pareigūnams, nurodant jo radimo vietą.

 

Girininkijų ir miškų urėdijos atsakingi darbuotojai radę patys ar gavę informaciją iš kitų šaltinių privalo:

1.      nedelsiant nutraukti toje teritorijoje vykdomus miško ūkinius darbus, išnagrinėti objekto reikšmę, reikalui esant tam pasitelkiant miškų urėdijos, saugomos teritorijos specialistus ar nepriklausomus ekspertus;

2.      anksčiau pradėtus darbus leisti tęsti tik įsitikinus, kad radinys nereikšmingas arba rūšies ar ekosistemos išlikimui pavojus negresia. Priešingu atveju, toje teritorijoje vykdytus darbus atidėti vėlesniam ar neribotam laikui arba vykdyti juos taip, kad toje teritorijoje esančių rūšių ar ekosistemų apsauga būtų pakankama;

3.      visas žinomas administruojamoje teritorijoje retas ir nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis bei miško ekosistemas ir stambius lizdus registruoti, jų radimvietes žemėlapiuose pažymėti ir miško ūkinius darbus planuoti kaip to reikalauja miškų urėdijos priimta Saugotinų gamtos objektų inventorizavimo, monitoringo ir apsaugos valstybės įmonėje Rokiškio miškų urėdijoje tvarka, kiti tai reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Kodėl turime saugoti ekosistemas ir rūšių įvairovę?

1.     Kiekvienas organizmas  prisitaikęs gyventi ne tik tam tikroje gamtinėje aplinkoje, bet ir prie tam tikrų kitų organizmų apsupties. Dėl žmogaus veiklos ir natūraliai besikaitaliojančioje aplinkoje rūšių įvairovė dažniausiai būna naudinga jų bendrijai, nes esant tokioms aplinkybėms, rūšys gali pavaduoti viena kitą, ir taip išvengiama visos egzistuojančios bendrijos sunykimo.

2.     Ekonomikos požiūriu biologinė įvairovė dabarties ir ateities kartoms yra naudinga dėl stabilių ekosistemų funkcijų, pvz., maisto, kuro, vandens, oro ir klimato reguliavimas, dirvožemio derlingumo palaikymas, maistinių medžiagų apytaka. Šiomis funkcijomis grindžiamas ekonominis šalių augimas, užimtumas ir gerovė. Žmogaus išradingumo ir technologijų galimybės pakeisti šią natūralią gyvybės palaikymo sistemą yra ribotos, ir, net kai tai padaryti įmanoma, išlaidos dažnai būna didesnės, nei rūpinantis biologine įvairove.

3.     Peržengus tam tikrą ribą, ekosistemas atkurti yra labai sunku arba to padaryti neįmanoma. Jos išnyksta visam laikui. Galiausiai be šios gyvybės palaikymo sistemos išnyktų ir žmonija.

4.     Rūšių ir natūralių buveinių nykimas daugeliui yra svarbu, nes etiniu požiūriu mes neturime teisės spręsti gamtos likimo.

5.     Svarbu išlaikyti stabilias ekosistemas su gausia rūšių įvairove kaip estetinio grožėjimosi objektą.

 

Ar žinote, kad:

Per pastaruosius tris šimtmečius pasaulyje išnyko apie 400 gyvūnų rūšių. Mokslininkų vertinimu, jeigu nesibaigs planetos niokojimas, nuo 2000 metų prarasime apie 100 augalijos ir gyvūnijos rūšių kasdien!

 

Atmintinę parengė:

J.Adamonis

VĮ Rokiškio miškų urėdija

 

Rengiant atmintinę, naudoti teiginiai iš:

  1. Europos bendrijų komisija (2006-05-22). Komisijos komunikatas biologinės įvairovės mažėjimo sustabdymas iki 2010 m. ir jos išsaugojimas ateityje. Ekosistemų funkcijų išsaugojimas žmonių gerovei. Briuselis.
  2. P.Kurlavičius (2006). Ilgalaikis biologinės įvairovės palaikymas miškuose. Interneto svetainė:http://www.birdlife.lt/index.php/projektai/miskai/biologine-ivairove/
  3. Regioninio aplinkos centro Centrinei ir Rytų Europai biuras Lietuvoje (2006). Interneto svetainė: http://www.rec.lt/frames.html
  4. D.Pakeltytė (2005). Ekologijos paskaitų konspektas. Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas.

2006 m.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas