sausio 2017 – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Monthly archives for sausio, 2017

Vilkų ir lūšių apskaita

2017-01-26

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pavedimu š.m. sausio 31 d. ir vasario 2 d. , esant tinkamoms gamtinėms sąlygoms, VĮ Rokiškio miškų urėdijos teritorijoje bus vykdoma vilkų ir lūšių apskaita. Šiomis apskaitos dienomis esant netinkamoms gamtinėms sąlygoms (sniego dangos nebuvimo) apskaita nukeliama į 2017 m. vasario 7 ir 9 d.

Medžiotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ar kiti norintys dalyvauti apskaitoje asmenys gali registruotis telefonu (8 686) 67498 iki š.m. sausio 30 d. 16.00 val. Norintys dalyvauti apskaitoje, vyksta savo transportu.

Miškų kontrolės 2016 metų rezultatai

2017-01-26

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai, vykdydami Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros bendradarbiavimo sutartį, 2016 metais patikrino 1884 valdas, kuriose vykdyti darbai pagal ES kaimo plėtros priemonių finansavimą. Želdinimo darbų kokybė, želdinių prigijimas ir išlikimas bei želdinių/žėlinių kokybė įvertinta 2324 ha, atliktų jaunuolynų ugdymo kirtimų kokybė 1457 ha plote.
Vykdant veiklos planus, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai 2016 metais atliko 928 planinius ir neplaninius patikrinimus. Skaityti toliau »

Urėdijų pelnas priklauso nuo profesionalaus įdirbio

2017-01-25

Turbūt ne daugelis visuomenės atstovų, kurie tiesiogiai nesusiję su miškininkyste ar medienos pramone žino, kad miškas pats savaime gražus ir sveikas neužauga. Dažniausiai ne viena miškininkų profesionalų karta turi įdėti daug darbo ir laiko, kol suformuoja tam tikrai augavietei labiausiai tinkantį medyną. Vienas geriausių pavyzdžių, kuomet pasodinus ąžuolą, aplink jį sodiname liepaites, padėsiančias ąžuolui stiebtis be šoninių šakų ir auginti kuo stambesnę bei sveikesnę medieną. Skaityti toliau »

Mažiname korupcijos riziką

2017-01-24

Per 2016 metus atlikta 30 planinių ir neplaninių patikrinimų miškų urėdijose ir už įvairius pažeidimus:
• 9-iems valstybiniams miškų pareigūnams skirtos piniginės baudos;
• 19-ai valstybinių miškų pareigūnų skirtos drausminės nuobaudos;
• trims (Alytaus, Kaišiadorių ir Zarasų) miškų urėdijų miškų urėdams skirtos drausminės nuobaudos. Skaityti toliau »

Visos miškų urėdijos 2016 metus baigė pelningai

2017-01-23

Nepaisant mažėjusių apvaliosios medienos pardavimo kainų (nuo 38,6 euro/m3 2015 m. iki 38,1 euro/m3 2016 m.), brangusių rangos paslaugų bei nuosekliai didinamo darbuotojų darbo užmokesčio, Generalinei miškų urėdijai ir miškų urėdijoms pavyko pagerinti veiklos efektyvumą ir pasiekti geresnių nei 2015 m. veiklos rezultatų:
0,5 euro/m3 sumažinta medienos ruošos savikaina (nuo 14,5 euro/m3 2015 m. iki 14,0 euro/m3 2016 m.);
1 proc. padidinta pelno prieš apmokestinimą marža (nuo 4,6 proc. 2015 m. iki 5,6 proc. 2016 m.)
1,1 mln. eurų padidintas grynasis pelnas (nuo 6,2 mln. eurų 2015 m. iki 7,3 mln. eurų 2016 m.). Skaityti toliau »

EBPO atstovams pristatyti planai konsoliduoti valstybinių miškų ūkio valdymą

2017-01-19

Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) misijos, skirtos aptarti rekomendacijų dėl valstybės valdomų įmonių įgyvendinimą, ekspertais. Susitikime aplinkos ministras pristatė planuojamą valstybinio miškų ūkio konsolidavimo į vieną valstybinių miškų valdymo įmonę projektą. Skaityti toliau »

Eglučių surinkimo akcijos rezultatai pasiekė rekordines aukštumas

2017-01-19

Jau dešimtus metus iš eilės vykusi akcija „Kalėdinė eglutė – namų šilumai“ pasiekė rekordines aukštumas. Daugiau nei savaitę trukusios akcijos metu specialiuose konteineriuose visoje Lietuvoje surinkta net 1222 kubiniai metrai žaliaskarių atliekų, o gyventojų aktyvumas išaugo beveik 40 proc. Palyginimui, praėjusiais metais surinkta 890 kubinių metrų medelių.

Skaityti visą straipsnį. 

 

Būsimos reformos aptartos su profesinių sąjungų atstovais

2017-01-13

Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su Lietuvos miškų ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene. Šis susitikimas buvo skirtas plačiau aptarti planuojamą valstybinių miškų ūkio valdymo reformą ir jos tikslus. Skaityti toliau »

Aplinkos ministras siūlo sugriežtinti medžioklės kontrolę

2017-01-17

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas, reaguodamas į vakar medžioklės metu Joniškio rajone įvykusią tragišką nelaimę, kai vienas iš medžiotojų, būdamas neblaivus, peršovė kolegą, siūlo sugriežtinti medžioklės kontrolę.

Ministras pavedė Aplinkos ministerijos Miškų departamentui pateikti pasiūlymus ir teisės aktų projektus, kad būtų įtvirtinta pareiga medžioklės metu turėti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlę, reguliariai išklausyti pirmosios pagalbos kursus. Skaityti toliau »

Aplinkos ministerija imasi reformuoti valstybinių miškų ūkio valdymą

2017-01-12

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pristato valstybinio miškų ūkio sektoriaus pertvarkos viziją ir pradeda viešą diskusiją dėl būsimų reformų miškų ūkio ir kontrolės srityse. Ministras išplatino oficialų kreipimąsi Aplinkos ministerijai pavaldžioms ir jos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms, kurios įtrauktos į planuojamą miškų reformą. Oficialiame rašte atskleidžiamos politinės reformų gairės ir siūloma teikti konstruktyvius pasiūlymus, kurie vestų efektyvesnio ir skaidresnio valstybės turto ir gamtos išteklių valdymo link. Skaityti toliau »

Dėl Juodymo durpių telkinio eksploatavimo

2017-01-12

VALSTYBĖS ĮMONĖ

ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Aplinkos ministerijai                                                 2016-10-11 Nr. B1-718

Gavę informacijos, kad organizuojamas VĮ Rokiškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomame valstybinės reikšmės miške esančios Juodymo pelkės žemės gelmių naudingųjų iškasenų (durpių) telkinio planuojamo eksploatavimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešasis svarstymas, informuojame, kad laikydamiesi Miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872 su pakeitimais) 11 str. 1 dalies nuostatų, šiuo metu nematome teisinio pagrindo paversti šią valstybinės reikšmės miško žemę kitomis naudmenomis. Miškų urėdija disponuoja informacija, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje yra ir daugiau detaliai ir parengtinai išžvalgytų durpių telkinių. Todėl esame įsitikinę, kad šis miško žemėje esantis Juodymo durpių telkinys neatitinka leidimų eksploatuoti žemės gelmių išteklius išdavimo sąlygų.

Miškų įstatymas, nustatydamas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis išimtinius atvejus, neapibrėžia, kokiu detalumu turėtų būti išžvalgyti (ar neišžvalgyti) savivaldybės teritorijoje esantys naudingųjų iškasenų plotai ne miško žemėje. Todėl vadovaudamiesi Miškų įstatymo 11 str. ir kitomis šio įstatymo nuostatomis nepritariame aukščiau minėto valstybinės reikšmės miško žemėje esančio Juodymo durpių telkinio eksploatavimui. Siekdami suinteresuotiems subjektams nesuteikti preteksto teisėtiems lūkesčiams, šią miškų urėdijos poziciją esame išsakę 2015 metų balandžio 7 d. ir 2015 metų liepos 17 d. raštais Nr. B1-209 ir Nr. B1-484, prieš šiems subjektams pradedant žemės gelmių tyrimo darbus (raštų kopijos pridedamos).

Prašome šį miškų urėdijos raštą ir miškų urėdijos 2015 m. spalio 6 d. raštą Aplinkos ministerijai Nr. B1-642 „Dėl žemės gelmių naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimo“ (rašto kopija pridedama) laikyti oficialia miškų urėdijos pozicija ir naudoti jį visose teisės aktuose numatytose procedūrose siekiant eksploatuoti žemės gelmių telkinių, esančių miško žemėje, išteklius.

Naujas durpių telkinys kaitina aistras. Tirpsta ir naujos įmonės statybų planas

2017-01-12

Rajone plytintis durpių telkinys – paskutinė nauja šalies teritorija, kurios gelmių turtus leidžiama naudoti  durpių gavybos verslui. Durpingi masyvai, užimantys iki 200 ha ploto, tapo dviejų tarpusavyje dėl šio objekto nesusitariančių įmonių konkurencijos objektu. Verslininkų interesus bergždžiai bandė nugludinti  rajono vadovas, sausio 12 d. pasikvietęs draugiškų derybų konkuruojančių durpių įmonių ir Geologijos  tarnybos vadovus. Skaityti toliau »

Vilkų medžioklės sezonas jau nutrauktas

2017-01-12

Šiandien aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu nutraukiama vilkų medžioklė šiuo, 2016-2017 m., medžioklės sezonu, nes jau sumedžiotas šiam laikotarpiui nustatytas jų skaičius.

Lietuvoje vilkus leidžiama medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., tačiau jų medžioklė nutraukiama anksčiau, jeigu išnaudojamas sumedžiojimo limitas. Šį sezoną buvo leista sumedžioti 60 vilkų. Skaityti toliau »

Seimas ratifikavo Konvenciją dėl Europos miškų instituto

2017-01-11

Seimas ratifikavo Konvenciją dėl Europos miškų instituto. Lietuva ratifikavusi šią konvenciją taps Europos miškų instituto nare. Tokiu būdu mūsų šaliai bus sudarytos galimybės glaudžiau bendradarbiauti su kitomis Europos valstybėmis miškų mokslo srityje, keistis gerąja praktika, gauti naujausią informaciją apie Europos lygiu atliekamų miškų srities mokslinių tyrimų rezultatus.

Skaitykite daugiau: http://gamta.lrytas.lt/eko/seimas-ratifikavo-konvencija-del-europos-misku-instituto.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

Po švenčių – kalnai eglučių: pareigūnai perspėja apie baudas

2017-01-11

Praėjus žiemos šventėms dauguma gyventojų ieško, kaip tinkamai sutvarkyti nupuoštas Kalėdų eglutes. Aplinkosaugininkai siūlo keletą alternatyvų. Viena iš jų – medelius nuvežti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Kita galimybė – sudalyvauti 2017 m. sausio 5–14 d., daugelyje Lietuvos miestų vyksiančioje akcijoje „Kalėdinė eglutė – namų šilumai“.

Skaitykite daugiau: http://gamta.lrytas.lt/eko/po-svenciu-kalnai-egluciu-pareigunai-perspeja-apie-baudas.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

Reikia informuoti atsakingas tarnybas…..

2017-01-11

Atšalus orams ir vandens telkinius sukausčius ledui, aplinkosaugininkai vis dažniau sulaukia gyventojų pranešimų apie įšalusius paukščius ar į bėdą patekusius laikinius gyvūnus. Rajono aplinkosaugos pareigūnai sako, jog gelbėti nelaimėlius – ne jų, o gyvūnų globos organizacijų funkcija.

Skaityti daugiau

Kokią lesyklėlę įrengti, norint sulaukti ne vien zylučių ir žvirblių

2017-01-12

Žiema – tikras išbandymas mažiesiems sparnuočiams, tačiau mes galime stipriai prisidėti, kad padarytume šį šaltą laiką jiems kuo lengvesnį. Viską nuklojęs sniegas trukdo paukščiams rasti maisto, todėl žmonių įrengtos lesyklėlės gali būti tikras išsigelbėjimas. Be to, stebėti lesyklėlėn atskrendančius paukščius – smagus ir atpalaiduojantis užsiėmimas.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/grynas/tv/kokia-lesyklele-irengti-norint-sulaukti-ne-vien-zyluciu-ir-zvirbliu.d?id=73079426

Invazinius medžius jau galima kirsti be leidimo

2017-01-10

Į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą įrašytas medžių rūšis jau galima kirsti ar kitaip pašalinti be jokio leidimo. Tai numato prieš savaitę pakeista Saugotinų medžių ir krūmų, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarka.

Todėl nebereikia leidimo nei uosialapiui klevui, nei baltažiedei robinijai, nei vėlyvajai ievai – jie įtraukti į minėtąjį sąrašą – pašalinti. Pažymėtina, kad negalima auginti ir jų porūšių, formų, variatetų ir veislių individų. Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkams – apie apvaliosios medienos matavimo būdus ir gabenimą

2017-01-10

Sausio 25 d. vyks nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie apvaliosios medienos matavimo būdus ir gabenimą. Pradžia – 14 val. Lektorius – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Albinas Tebėra. Skaityti toliau »

Nupuoštų kalėdinių eglučių surinkimo akcija

2017-01-04

Praėjus žiemos šventėms, dauguma gyventojų ieško, kaip tinkamai sutvarkyti nupuoštas Kalėdų eglutes. Aplinkosaugininkai siūlo keletą alternatyvų. Viena iš jų – medelius nuvežti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių adresus rasite čia: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=525a61d5-b45b-4e88-82e1-3b1e87b1fe43). Skaityti toliau »

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Vertimas (Translate):

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas